Stuw

Zonnedaken

Onze zonnedaken

U bent geïnteresseerd in deelname in zonneparticipaties van Stuw. Stuw wil vier zonnedaken realiseren in 2022 in Westerwolde en Stadskanaal. Via onderstaande linkjes komt u bij het informatiedocument van de verschillende daken. 

U kunt meedoen door de deelnameovereenkomst te downloaden, in te vullen en te ondertekenen. Daarna scant u het document en verstuurt u het via email of per post naar het secretariaat van Stuw. Wij zullen uw deelnameovereenkomst behandelen en registreren. Na betaling van het overeengekomen bedrag is de overeenkomst definitief. 

Voorwaarde is wel dat u lid bent van Stuw. Aanmelden als lid kan ook via de website.

Wij hopen dat u besluit één of meerdere participaties te nemen. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Stuw via info@stuw.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Heeft u zich via voorinschrijving al gemeld bij Stuw en heeft u daarvan een bevestiging via de mail gekregen, dan wordt de vooraf ingevulde deelnameovereenkomst automatisch aan u toegestuurd.

Valt u niet in een van de postcoderozen, dan kunt u toch participeren. Maakt het u niet uit voor welk dak dat is zet dan ALGEMEEN op de overeenkomst.
Zonnedak Hilverts
Zonnedak Ecodorp
Zonnedak Artphy
Zonnedak Migchels

Onze zonnedaken

Drie van de daken liggen in de gemeente Stadskanaal, en wel in Onstwedde, Holte en Wessinghuizen. Het dak EcoDorp ligt in Ter Apel in ’t Schot.

Alle daken worden belegd met ongeveer evenveel zonnepanelen, en zullen qua opbrengst niet veel van elkaar verschillen.

De beperking voor de daken zit in de kleinverbruikers aansluiting op het net, en die is voor alle daken gelijk.

De daken zitten in dezelfde fase van realisatie.

De subsidie is toegekend, er zijn offertes opgevraagd bij installateurs. Deze passen in de investeringsbegroting voor de exploitatiesubsidie die het RVO heeft verstrekt voor een periode van 15 (16) jaar.

Wanneer er voldoende belangstelling is voor de participaties en het Fonds Nieuwe Doen heeft toegekend kan er worden gegund aan de “meest passende” (prijs, kwaliteit, garantie, service ……) offerte door het bestuur. Te realiseren mijlpalen zijn minimaal 20 participanten uit de postcoderoos, 25% -50%  van de investering door de buurt.

50% tot 75% door het Fonds Nieuwe Doen.  We houden u als lid op de hoogte via onze nieuwsbrief, de ALV en mail.

 

 Aanmelden voor de informatie avond zonnedaken ( Onstwedde & Terapel) kan via de onderstaande link

www.buurkracht.nl/stuw

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief