Stuw

Missie

Missie

Waar staan we voor? Fundament van onze organisatie! Onze normen en waarden?.

  1. We zetten ons in voor de energietransitie in de regio Westerwolde. We handelen in het licht van het klimaatakkoord en het beleid van de gemeenten Westerwolde Stadskanaal en provincie Groningen.
  2. Onze kernwaarden en overtuigingen m.b.t. de energietransitie zijn: onafhankelijkheid van de markt;
   zelfvoorzienend zijn van de regio;
   gelijkheid naar de bewoners t.a.v. de lusten en lasten;
   respect naar de omgeving en de natuur in al ons handelen; 
   duurzaam handelen is de basis van ons denken en doen;
   samenwerken en kennisdelen met de bewoners en andere initiatieven.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief