Zonnedak Artphy

Zonnedak artphy Zonnedak artphy Het gaat goed met de zonnedaken van Stuw. De zonnedaken bij Hilverts en Mighels zijn gereed en leveren al maanden groene elektriciteit uit Westerwolde. Daar zijn we blij mee en trots op! We zijn toe aan de volgende uitdaging: het zonnedak Artphy. Voor u een mooie kans regionaal groen te beleggen. […]

Zonnedak Migchels

In participatiereglement is geregeld de spelregels voor de uitgifte waar het bestuur zich aan heeft te houden. In het besluit tot uitgifte zijn de startdatum en einddatum van de inschrijving genoemd en het minimumaantal en maximumaantal uit te geven participaties. Het infodocument geeft algemene informatie over het zonnedak en een begroting van de investering. De […]

Zonnedak Hilverts

In participatiereglement is geregeld de spelregels voor de uitgifte waar het bestuur zich aan heeft te houden.  In het besluit tot uitgifte zijn de startdatum en einddatum van de inschrijving genoemd en het minimumaantal en maximumaantal uit te geven participaties. Het info document geeft algemene informatie over het zonnedak en een begroting van de investering. […]

Zonnedak Ecodorp

In participatiereglement is geregeld de spelregels voor de uitgifte waar het bestuur zich aan heeft te houden.  In het besluit tot uitgifte zijn de startdatum en einddatum van de inschrijving genoemd en het minimumaantal en maximumaantal uit te geven participaties. Het infodocument geeft algemene informatie over het zonnedak en een begroting van de investering. De […]

Jaarplan 2021

Jaarplan 2021 Jaarplan 2021 Aanmelden voor de nieuwsbrief

Visie

In samenwerking met de gemeente en provincie, we vóór 2022 een regionale energiemaatschappij opgericht hebben, die tevens fungeert als koepelorganisatie voor kleinere initiatieven in de regio; voor 2023 minimaal 6 dorpen binnen de gemeente Westerwolde hun eigen zonnepark hebben en streven er naar om ook binnen de gemeente Stadskanaal 4 dorpen hun eigen park hebben; […]

Missie

Missie Missie Waar staan we voor? Fundament van onze organisatie! Onze normen en waarden?. We zetten ons in voor de energietransitie in de regio Westerwolde. We handelen in het licht van het klimaatakkoord en het beleid van de gemeenten Westerwolde Stadskanaal en provincie Groningen. Onze kernwaarden en overtuigingen m.b.t. de energietransitie zijn: onafhankelijkheid van de […]